Wytyczne MZ, GIS oraz MEN na obozach FA Camps

15.06.2020, 00:00

Drogi Rodzicu,


zapewne nadal szukasz odpowiedzi na rodzące się w Twojej głowie pytania, dotyczące bezpieczeństwa dzieci na letnim wypoczynku. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć Ci procedury, jakie zostały wdrożone, abyśmy wszyscy mieli pewność - Ty, dzieci, kadra wypoczynku oraz my, jako organizator, że zrobiliśmy wszystko, aby wszyscy byli bezpieczni.


Każdy wypoczynek FA Camps będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do zapobiegania zarażeniu koronawirusem COVID-19 podczas wypoczynków dzieci i młodzieży.


Procedury jakie zostały wdrożone:


• Kadra Football Academy, która będzie obecna na letnich obozach została zapoznana ze wszystkimi wytycznymi i przeszkolona w zakresie postępowania podczas trwania obozu lub półkolonii.


• W dniu rozpoczęcia wypoczynku każdy rodzic zobowiązany jest przekazać pisemne oświadczenie kierownikowi wypoczynku, potwierdzające zdrowie dziecka - w obozie/ półkolonii może wziąć udział tylko zdrowy uczestnik, który nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.


• Na wypoczynek zostanie przyjęty wyłącznie zawodnik, który nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.


• Każdy zawodnik zostanie wyposażony przez FA Camps w wielorazową maseczkę do ochrony ust i nosa. Dodatkowo rodzice proszeni są o zaopatrzenie dzieci w niezbędną ilość maseczek (na obozie min.3). Maseczki używane będą w ewentualnej sytuacji kontaktu grupy z osobami z zewnątrz (np. podczas wyjścia poza teren ośrodka/hotelu). Uczestnicy nie mają obowiązku przebywania w maseczkach podczas przebywania w pokojach, na treningu czy zajęciach.


• Podczas wypoczynku zostaną wdrożone wzmożone zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja sprzętu sportowego, używanie maseczek ochronnych w momencie kontaktu grupy z osobami z zewnątrz.


• Osobą odprowadzającą dziecko na zbiórkę (zarówno w przypadku obozu jak i półkolonii) może być osoba, nie mająca objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.


• Każdy rodzic musi zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin w przypadku obozu i do 1 h w przypadku półkolonii – odbioru dziecka z wypoczynku, w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).


• Grupa treningowa będzie jednocześnie grupą wychowawczą, tym samym kontakt uczestników z innymi grupami treningowymi zostanie ograniczony do minimum. W praktyce oznacza to, ze w jednym pokoju mogą być zakwaterowane osoby wyłącznie z tej samej grupy treningowej.


• W jednym pokoju będą zakwaterowane maksymalnie 4 osoby, pod warunkiem, iż na 1 uczestnika przypada 4 m kw. Powierzchni.


• Na terenie ośrodka/hotelu zostanie wyznaczona izolatka oraz we wszystkich częściach wspólnych budynku zostaną umieszczone pojemniki z płynem dezynfekującym.


• Przed zakwaterowaniem grupy kierownik wypoczynku sprawdzi wdrożone przez ośrodek/hotel procedury bezpieczeństwa.


• Zakwaterowanie uczestników odbędzie się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.


• Pierwszego dnia wypoczynku uczestnicy zostaną zapoznani z załącznikiem do regulaminu, mówiącym o procedurach bezpieczeństwa przeciw COVID-19.


• Zabronione są wizyty osób z zewnątrz podczas trwania wypoczynku, w tym rodziców i dziadków uczestników.


• Uczestnicy wypoczynku zostaną poddani regularnym badaniom temperatury.


• Zasady korzystania z plaży w przypadku obozów odbywających się nad morzem/jeziorem zostaną uprzednio ustalone z ratownikiem przebywającym na plaży.


• W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów chorobowych, kierownik wypoczynku niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym i będzie postępował zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych i medycznych. O zaistnieniu takiej sytuacji poinformuje niezwłocznie również rodziców zawodnika.


Lista wdrożonych procedur jest bardzo rozbudowana, powyżej zostały zaprezentowane najważniejsze z zasad postępowania. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i jednocześnie dołożymy wszelkich starań, aby zawodnicy zapamiętali z obozu przede wszystkim świetną zabawę i intensywne treningi.
Kadra Football Academy to doświadczeni trenerzy, którzy doskonale znają potrzeby młodych zawodników. Wszyscy traktują poważnie wprowadzone wytyczne, ale jednocześnie nie zapominamy o celu organizowanych wypoczynków.


Naszą misją jest pomoc w rozwoju młodych zawodników, pielęgnowanie ich pasji, a jak pokazuje ten rok - niezależnie od warunków zewnętrznych.


Teraz nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Cię, Drogi Rodzicu, na nasze wydarzenia na Facebooku, gdzie będziesz mógł podejrzeć na zdjęciach jak wspaniale się bawimy!


Facebook FA Camps - KLIKNIJ TUTAJ!

<< Poprzedni następny >>
Tagi

Obozy

Obozy dochodzeniowe

Zgrupowania/Camps

Półkolonie

Organizacyjny

wytyczne COVID-19